Cele mai recente articole

Resurse

Resursele enumerate în rândurile ce urmează au fost create de grupuri de cercetări din domeniul procesării limbajului natural:

  • Stopwords – o listă de cuvinte care apar frecvent în limba română. Acele cuvinte sunt de obicei ignorate de aplicațiile care procesează limbajul.

  • TTL (The Linguistic Services of the Research Institute for Artificial Intelligence ”Mihai Drăgănescu”, Romanian Academy – RACAI)