Comunicarea Lingvisticii Computaționale

Într-o societate care se dezvoltă într-un ritm alert, tehnologia este singura armă împotriva regresului cognitiv și social. De-a lungul timpului, omul a simțit nevoia să comunice, să transmită informații și să influențeze lumea în care există. Limba este principala metodă care permite omului să facă aceste lucruri, iar tehnologia vine în ajutorul său, facilitându-i accesul la informație, dar și la noile tehnici prin care omul, ca ființă socială, reușește să răspândească cunoștințele generale. Studiul lingvistic poate frânge zidul dintre populații și poate înlesni propagarea actualităților. În ultimele decenii, studiul tehnologic a devenit din ce în ce mai amănunțit pentru a simplifica viața oamenilor și interacțiunea dintre aceștia. Acest articol va explora semnficațiile lingvisticii și va explora provocarea pe care o lansează lingvistica tehnologiei.

Dezvoltarea fără zăbavă a mediului online a permis lumii să distribuie documente în toate limbile pământului și să traducă nenumărate documente dintr-o limbă în alta, simplificând procesul de transmitere a informației. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, lingvistica este știința care studiază limba, legile ei de dezvoltare și faptele de limbă așa cum se prezintă ele la un moment dat. Limba română face parte din ramura limbilor indo-europene și este înconjurată de multe limbi slave si din acest motiv, limba noastră este influențată major de aceste limbi, dar și de vechea limbă latină. De asemenea, în limba română există și numeroase dialecte, precum aromân, meglenoromân sau istroromân, iar acest lucru face și mai dificilă interpretarea cuvintelor de către un calculator. Însă dintre toate cele 6000 de limbi, limba engleză este folosită predominant în toate domeniile și, de aceea, oamenii de știință continuă să dezvolte tehnologii care prelucrează informațiile și în alte limbi. Acesta reprezintă începutul dezvoltării lingvisticii computaționale.

Lingvistica Computațională se referă la studiul limbii dintr-un unghi științific. Acest domeniu este motivat de o perspectivă științifică să exploreze diverse probleme ale limbii și să ofere explicații pentru diverse fenomene psiholingvistive. Lingvistica computațională este urmărită încă din mijlocul anilor ’90, cand apare primul ziar pe această temă intitulat “Mechanical Translation and Computational Linguistics”, tradus ca “Traducere Mecanică și Lingvistică Computațională”. Ulterior, în anii ’70, cercetătorii europeni au început să își canalizeze energia și resursele în lingvistica computațională, realizând impactul pe care l-ar putea avea în domeniul științei. Într-o altă ordine de idei, scopul acestei ramuri este de a simplifica studiul textelor, de a analiza limbajul din texte și de a oferi răspunsuri legate de text într-un mod mult mai rapid. Acest domeniu încorporează mai multe sisteme care ușurează analiza textului, printre acestea fiind: sistemele care identifică limbajul natural, sisteme care transpun textul scris in limbaj vorbit, sisteme care oferă răspunsuri automate, sisteme care fac căutări web, sisteme care oferă instrucțiuni în mai multe limbi și nu numai.

Din capitolul lingvistică fac parte analizele semantice, cu precădere analiza sensurilor cuvintelor întâmpinate în text și analiza termenilor aflați în structuri ambigue. De asemenea, semantica se ocupă și de recunoașterea entităților dintr-un text, precum nume de localități, de figuri publice, de instituții și nu numai. Această tehnică se numește Named Entity Recognition (NER) și este una dintre cele mai studiate tehnicii din această specialitate. Tot din domeniul lingvisticii este și analiza sintactică, adică analiza părților de vorbire, analiza rădăcinii cuvintelor, analiza morfemelor și analiza formelor flexionare ale cuvintelor pentru a ușura studiul discursurilor. Toate aceste cercetări au existat din momentul în care omul a învățat să scrie și să citească, deoarece aceste analize ajută la studiul diacronic al limbilor. Transpunerea acestor reguli gramatice în algoritmi și digitalizarea textelor existente în format fizic sunt câteva din responsabilitățile științei, iar acest lucru face lingvistica să fie computațională.

Fără îndoială, știința reprezintă cea mai importantă reușită a umanității. Cu toții merităm să știm că știința ne influențează destinul, ne modelează societatea și condiționează deciziile luate la nivel global. De aceea, lingvistica computațională explorează limbajul natural și modelează aplicațiile existente cu scopul de a trăi într-o societate care permite circulația informației în multiple formate, însă încă se crede cu tărie că tehnologiile se pot îmbunătăți și sistemele lingvistice încă se pot dezvolta.

Referințe biobliografice

Coteanu, Ion and Lucreția Mareș. Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită). Academia Română, Institutul de Lingvistică. Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009. https://dexonline.ro/definitie/lingvistic.

Eman M., Muslim. “An Introduction to Computational Linguistics. Advantages&Disadvantages.”.University of Baghdad.2007. https://www.researchgate.net/publication/318116302_An_Introduction_to_Computational_Linguistics_AdvantagesDisadvantages.

Trandabăț, Diana, et al. Limba Română în era digitală. Ed. Georg Rehm. Iași: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.592.2606&rep=rep1&type=pdf.