Procesarea Limbajului Natural

D

e foarte multe decenii, ingineria limbajului a permis interacțiunea dintre computer și om. Aceasta a prezentat diverse metode prin care omul, folosind mijloace tehnice, a rezolvat nenumărate dificultăți lingvistice. De aceea, această știință interdisciplinară a dezvoltat un alt domeniu numit Natural Language Processing sau NLP.

Procesarea Limbajului Natural, cunoscut sub denumirea de Natural Language Processing sau NLP, se referă în prealabil la o tehnologie modernă al cărui scop este facilitarea legăturii dintre computere și oameni, ajutând mașinile să înțeleagă limbajul, sentimentele și nevoile oamenilor. Nu trebuie confundat cu Neuro-Linguistic Programming (Programarea Neuro-Lingvistică), deoarece acesta se ocupă cu dezvoltarea personală și psihoterapia. Mai mult, NLP este o ramură a Inteligenței Artificiale care ajută mașinile să înțeleagă, să interpreteze și să manipuleze limbajul uman. Procesarea Limbajului Natural este un domeniu interdisciplinar, deoarece îmbină știința cu lingvistica, două domenii care aparent sunt diametral opuse, dar care împreună pot schimba lumea. De aceea, în ultimii ani, procesarea limbajului natural a avut ca scop înțelegerea limbajului uman de bază și explorarea strategiilor care sprijină înțelegerea limbajului uman.

Pentru o înțelegere mai corectă, vom împărți acest procesul pe care îl implică procesarea limbajului în mici etape, observând tehnicile lingvistice prin care computerul analizează limbajul scris sau vorbit. De pildă, acest proces începe vorbirea directă cu un computer pentru a vedea dacă acesta înregistrează sunetele emise de către om. De îndată ce computerul stochează cuvintele rostite de către om, se vrea transformarea fișierelor audio în text. Cu alte cuvinte, computerul a dobândit abilitatea de a transpune o simplă voce înregistrată în text. Ulterior, computerul analizează textul pe baza regulilor învățate înainte și identifică unele cuvinte cheie pe baza cărora își va forma răspunsul. Acesta deosebește cuvintele cheie de cuvintele care nu transmit informații vitale, precum conjuncțiile, preopozițiile, și caută în baza sa de date informații care au legătură cu cuvintele rostite de către om. Acest proces ia sfârșit în momentul în care computerul răspunde și îi oferă informații omului în funcție de nevoile sale.

Așadar, procesarea limbajului a permis omului să comunice cu calculatorul și să analizeze multe fapte de limbă într-un mod echitabil. Computerul a reușit, astfel, să înregistreze limbajul natural, să îl proceseze, să îl interpreteze, să analizeze sentimentele din text și să ofere răspunsuri la întrebările oamenilor legate de text.

Referințe bibliografice

Garbade J., Michael. “A simple introduction to Natural Language Processing.” Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine 2018. https://becominghuman.ai/a-simple-introduction-to-natural-language-processing-ea66a1747b32.

Grimley, Bruce. “academia.edu.” 15 Decembrie 2015. What is Neurolinguistic programming. https://www.academia.edu/31514906/What_is_Neurolinguistic_Programming_NLP.

Natural Language Processing (NLP). What it is and why it matters. n.d. https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-natural-language-processing-nlp.html.

FOTO: usmsystems.com

 

 

Check Also

Aplicații NLP: Google Translate

Cu toții am apelat la Google Translate cel puțin o dată în viață, dar nu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *