ARLC (Asociația Română de Lingvistică Computațională) este o organizație nonprofit care se ocupă cu studiul știintific al limbii. A fost fondată în 2017 și este dedicată cercetărilor din domeniul Lingvisticii Computaționale și dezvoltării educației române pe același domeniu.

ARLC unește tinerii cercetători la nivel de licență, masterat sau doctorat care au o pasiune pentru Procesarea Limbajului Natural, profesori iluștri și cercetători ai universităților de top și alți oameni de știință de la cele mai cunoscute institute.

ARLC își propune să construiască un viitor în care știința este o parte fundamentală a societății și a culturii.

Misiunea asociației este promovarea cercetării și educației în domeniul Lingvisticii Computaționale. De asemenea, aceasta își propune să pună bazele unei cunoașteri holistice a acestui studiu științific.

Ne dorim să susținem și să diversificăm comunitatea interesată de lingvistica computațională și să încurajăm persoanele pasionate de acest domeniu interdisciplinar să se implice în cât mai multe activități care pot schimba perspectiva asupra disciplinei sau viitoarea sa evoluție.

ARLC își propune să:

 • susțină dezvoltarea comunității care se ocupă de Procesarea Limbajului Natural în România, promovând-o la nivel național și internațional;
 • susțină și să promoveze activitățile de cercetare care țin de Inteligența Artificială și încurajează folosirea tehnologiilor inteligente moderne;
 • obțină cât mai multe parteneriate pentru a promova aceste activități în rândul tuturor comunităților și a stimula tinerii să se implice în aceste cercetări;
 • construiască o societate care se simte comfortabil să folosească tehnologia și care este dornică să contribuie la schimbare.

Membrii fac parte din (General Assembly) Gruparea Generală și dețin dreptul de a influența cele mai importante decizii legate de asociație. Dintre aceștia, unii sunt aleși pentru Comisia de Directori, care se ocupă cu chestiunile zilnice ale asociației.

Gruparea Generală

Toți membrii asociației fac parte din această grupare, care este cea mai înaltă din organizație, și dețin dreptul de vota în cadrul sedinței anuale organizate în cadrul grupării. Datoriile Grupării Generale sunt:

 • aprobarea bugetului anual;
 • primirea sau eliberarea din funcție a membrilor asociației;
 • revizuirea statusului membrilor;
 • aprobarea strategiilor și obiectivelor generale ale asociației;.
 • selectarea:
  1. membrilor consiliului (Președinte, Vice-Președinte, Secretar și Casier);
  2. asociaților;
  3. contabililor;
  4. membriilor comisiilor.

Consiliul de Directori

Directorii sunt responsabili de supravegherea activităților generale ale asociației. Aceștia se ocupă de executarea deciziile luate de președinte, dar și de alte chestiuni ale asociației, precum:

 •  elaborarea și prezentarea strategiilor de dezvoltare ale asociației;
 •  gestionarea patrimoniului asociației în scopul atingerii țelurilor propuse de organizație;
 •  stabilirea și schimbarea cotizațiilor membrilor, adoptarea altor regulamente interne ale asociației;
 •  recrutarea noilor membrii.

Consiliul de Directori este format din 4 membrii:

 •  Președintele – directorul consiliului de administrație, convoacă și prezidează ședințele;
 •  trei Vice-președinți – care sprijină activitățile consiliului directorilor.

În opinia noastră, cercetătorii ar trebui să fie încurajați constant pentru a se putea implica în universul academic prin participarea la conferințe naționale și internaționale, publicarea lucrărilor personale, instruirea studenților sau implicarea în priectelor de cercetare. Pe această notă, am vrea să subliniem faptul că misiunea noastră este aceea de a înființa un mediu sustenabil care permite desfășurarea activităților de cercetare din domeniul lingvisticii computaționale.